Kotły Haiztechnik

Kotły do tradycyjnego spalania węgla i drewna.

Ruszt żeliwny

Kocioł Q HIT jest nowoczesnym kotłem centralnego ogrzewania przeznaczonym do tradycyjnego, górnego spalania węgla i drewna z wykorzystaniem ciągu kominowego. Jego przeznaczeniem jest produkcja ciepła do ogrzewania budynków o powierzchni od 30 do 350 m2.

Korpus kotła wykonany jest przy użyciu najnowocześniejszych technologii obróbki metalu, z atestowanych blach stalowych. Komora paleniskowa wyposażona jest w dysze, poprzez którą doprowadzamy do komory spalania powietrze wtórne co powoduje dopalanie spalin w komorze paleniskowej. Dzięki powietrzu wtórnemu uzyskujemy wyższą jakość spalania oraz wyższą sprawność kotła. Nad komorą paleniskową znajduje się pozioma kolumna grzewcza o wysokiej skuteczności wymiany ciepła. Kolumna ta znacznie zmniejsza tendencje kotła do kondensacji spalin i obniża ryzyko korozji.

Regulacja spalania polega na optymalnym ustaleniu ilości powietrza przemieszczającego się przez otwór w drzwiach popielnicowych. Regulacja ta powinna być dokonana w sposób automatyczny poprzez wykorzystanie miarkownika ciągu, który przeznaczony jest do regulacji temperatury kotła.

Kocioł posiada dużą komorę załadunkową, która mieści znaczną ilość paliwa, wynikiem tego jest długi czas pracy kotła. Załadunek paliwa odbywa się przez duże drzwi załadunkowe. Wszystkie operacje łącznie z czyszczeniem wymiennika odbywają się z przodu kotła, co znacznie ułatwia jego obsługę.

Kocioł posiada bardzo dobrą izolację termiczną wykonaną z wełny mineralnej, obudowany jest osłonami wykonanymi z blachy stalowej malowanej proszkowo.

Q HIT - 723px-117x232 Q HIT - gora - 723px-139x235 Q HIT - przek - 723px-126x235